"Görevimizi yaparken; kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kimselerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olanından farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar. Fakat efendileri de olmadı." MOLIERAC

 

Anasayfa

 

 

Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir.
                                                                                        Mustafa Kemal Atatürk